Kalça Protezi Revizyonu

 0 532 423 41 52

0 232 386 55 05

  Online Randevu

Kalça Protezi Revizyonu

 

Protez revizyonu, daha önce protez ameliyatı olan hastalarda aynı kalça ve protezdeki gevşeme, protez kırılması, ağrı, enfeksiyon gibi nedenlerle mevcut protezi çıkarılarak yeni protezin uygulanması operasyonudur.

Total kalça protezi uygulamalarındaki artışa paralel olarak revizyon total kalça protezi uygulaması sayısında da belirgin bir artış saptanmıştır. Total kalça protezinden sonra yapılan 11-20 yıllık takiplerde revizyon oranları %18-20 arasında bildirilmiştir.

Total kalça revizyonu, cerrrahi girişim sırasında oluşabilecek komplikasyonlar, zaman içinde oluşabilen kemik defekt ve kırıkları sebebi ile yapılır. Revizyon sırasında kemik defektlerin kapatılması için çeşitli teknikler uygulanmaktadır. En bilinen teknik çimento kullanılmasıdır. Çimentolu revizyon tekniklerinde görülen ameliyat içi komplikasyon oranı, çimentosuz uygulamalara göre daha düşüktür . Çimentolu eski tip teknikler ile kısa sürede, yüksek oranda gevşeme ve revizyon gereği ile karşılaşılırken, geliştirilen yeni tekniklerle bu oran düşürülmüş; ancak yine de, özellikle genç hasta grubunda revizyon oranları kabul edilebilir düzeye indirilememiştir.                                                                                                                          

Revizyon uygulamasının başarısı ameliyat öncesi planlama ve uygun cerrahi teknik seçimine bağlıdır. Revizyon ameliyatı öncesi planlama yapılırken, var olan defektlerin saptanması ve buna uygun ameliyat planlaması son derece önemlidir. Bu kemik defektlere, ameliyat sırasında yenilerinin de eklenebileceği bilinmelidir. Protezin ve varsa çimentonun çıkarılması ile geride defektli, skleroze sert ve zayıf bir kemik stok kalır. Revizyon sırasında sık karşılaşılan bu defektlerin tanımlanmasında uygulanacak metodunun belirlenmesinde cerraha yardımcı olması açısından değişik sınıflandırma sistemleri mevcuttur. Ortopedi uzmanı mevcut duruma uygun planlamayı yaparak gerekli olgularda defektleri kemik allogreftleri ve implantlarla kapatabileceği gibi protez tipi ve yerleşiminde de değişiklikler yapabilecek şekilde ameliyata hazırlıklı girmelidir.